ORGANIZAČNÝ HARMONOGRAM ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN 2022/2023 pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

Materská škola Zuzkin Park 2, Košice

 

Jesenné prázdniny

28.10.-31.10.2022

PREVÁDZKA

 

 

Vianočné prázdniny

23.12.2022-07.01.2022

ZÁTVOR

Náhradná MŠ: Ipeľská 10

 

 

 

Jarné

06.03.-10.3.2023

ZÁTVOR

Náhradná MŠ: MŠ Humenská 51

 

 

 

Veľkonočné

06.04.-11.04.2023

PREVÁDZKA

 

 

 

Letné (júl)

 

03.07.-28.07.2023

PREVÁDZKA

 

 

Letné (august)

31.07.-25.08.2023

ZÁTVOR

Náhradná MŠ: Ipeľská 10, Hronská 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvorila Michala Hvizdošová