ORGANIZAČNÝ HARMONOGRAM ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN 2021/2022 pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

Materská škola Zuzkin Park 2, Košice

 

Jesenné prázdniny

28.10.2021 - 29.10.2021

PREVÁDZKA

 

 

Vianočné prázdniny

23.12.2021 – 07.01.2022

ZÁTVOR

Náhradná MŠ: Hronská 7, Košice

 

 

Polročné

04.02.2022

PREVÁDZKA

 

 

Jarné

21.02.2022 - 25.02.2022

PREVÁDZKA

 

 

 

Veľkonočné

14.04.2022- 19.04.2022

PREVÁDZKA

 

 

Letné (júl)

01.07.2022- 29.07.2022

ZÁTVOR

Náhradná MŠ: Ipeľská 10, Hronská 7

 

 

Letné (august)

01.08.2022- 31.08.2022

PREVÁDZKA

 

 

 

 

 

 

 

Vytvorila Michala Hvizdošová