ORGANIZAČNÝ HARMONOGRAM ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN 2018/2019 pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

Materská škola Zuzkin Park 2, Košice

 

Jesenné

31.10. – 02.11.2018

PREVÁDZKA

 

 

Vianočné

23.12.2018 – 07.01.2019

ZÁTVOR

Náhradná MŠ: Kežmarská 46, Košice

 

 

Polročné

01.02.2019

PREVÁDZKA

 

 

Jarné

18.02. - 22.02.2019

ZÁTVOR

Náhradná MŠ: Nešporova 28, Košice

 

 

Veľkonočné

18.04. - 23.04.2019

PREVÁDZKA

 

 

Letné

01.07. - 26.07.2019

PREVÁDZKA

 

29.07. - 23.08.2019

ZÁTVOR

Náhradná MŠ: Ipeľská 10, Hronská 7,  Košice

 

26.08. - 30.08.2019

 
PREVÁDZKA

 

 

          Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

 

30.október 2018

(utorok)

31.október-2.november 2018

 

5.november 2018

(pondelok)

vianočné

 

21.december 2018

(piatok)

27.december 2018-

7.január 2019

 

8.január 2019

(utorok)

polročné

 

31.január 2019

(štvrtok)

 

1.február 2019

(piatok)

 

4.február 2019

(pondelok)

jarné

Košický kraj, Prešovský kraj

 

15.február 2019

(piatok)

18.február-22.február 2019

 

25.február 2019

(pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

 

22.február 2019

(piatok)

 

25.február-1.marec   

2019

 

4.marec 2019

(pondelok)

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

 

1.marec 2019

(piatok)

4.marec-8.marec 2019

 

11.marec 2019

 (pondelok)

veľkonočné

 

17.apríl 2019

(streda)

18.apríl-23.apríl 2019

 

 24.apríl 2019

 (streda)

letné

 

28.jún 2019

(piatok)

1.júl-31.august  2019

 

2.september 2019

 (pondelok)

 

 

 

Vytvorila Michala Hvizdošová