O nás

Materská škola je právnym subjektom napojeným na rozpočet mesta. Zriaďovateľom materskej školy je Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48,040 11 Košice.

Materská škola sa nachádza v Košiciach na sídlisku Terasa.

                                                                                                                                            

 

Vytvorila Michala Hvizdošová