Kontakty

 
Materská škola:  055/6431327
Hospodárka školy:  0911 282 613
Riaditeka školy:  0907 900 142
Zástupkyňa školy: 0918 433 965           
Školská jedáleň: 055/6436183
Vedúca školskej jedálne: 0901 706 017
 
Pracovné dni: 07:00 - 15:00 hod.

Vytvorila Michala Hvizdošová