Stravovanie detí v MŠ.pdf (206228)

Náš jedálny lístok si môžete prečítať na tejto webovej stránke:

https://www.eskoly.sk/zuzkinpark2

Na tomto odkaze tiež nájdete v zložke dokumenty zverejnené objednávky a faktúry za ŠJ.

Dotácia stravného od 01.05.2023 - Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba.d ocx (18128)

 

vzn237.pdf (305,2 kB) - zmena príspevku na stravovanie detí v MŠ 

 

Úrad verejného zdravotníctva SR - vyjadrenie k požiadavkám rodičov v súvislosti so stravovaním detí v MŠ:

dok 1.pdf (552203)             dok2.pdf (420371)

OZNAM

Vážení rodičia, 
v prípade nosenia vlastnej stravy do MŠ Vás žiadame , aby ste si podali žiadosť na MMK na nasledujúci školský rok 2022/2023. K žiadosti je potrebné priložiť odporúčanie od lekára. 

OZNAM

 

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmien v poskytovaní dotácií na stravu 544/2010 Z. z. o dotáciách od 1.8. 2021, žiadame o informovanie rodičov o ukončení plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ.
 
Oprávnené deti, ktorým bude poskytovaná dotácia  na stravu v sume 1,30 eur za deň, v ktorom sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činností a odobralo stravu sú:
1. Dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a rodina je v PHN (=pomoc v hmotnej núdzi) alebo ich príjem je najviac vo výške ŽM (=životné minimum). V týchto prípadoch sa rodič preukáže Potvrdením z ÚPSVaR. Za vyučovanie ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, kt. sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ.
2. Každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ, kde je najmenej 50% detí v HN
3. Doplnené o novú skupinu detí (ktoré už dovršili 6 rokov a ešte nedovršili 15), ktorým nemôže vzniknúť nárok na daňový bonus (nárok si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť a nemajú nárok ani na PHN a ŽM), ktoré navštevujú posledný ročník MŠ  alebo ZŠ a žije v domácností, v ktorej si ani jeden člen domácnosti tento nárok neuplatnil (rodič resp. zákonný zástupca sa preukazuje čestným vyhlásením, že ani jeden člen si daňový nárok neuplatnil ).
 
Predpokladaný termín odovzdania podkladov na zariadenie Materská škola, Zuzkin park 2, Košice  je - do 03.08.2022. 
 
Ak by si rodič v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus, je povinný o skutočnosti bezokladne informovať vedúcu školskej jedálne s tým , že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia ( trestný čin podvodu podľa § 221 z.č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa  ako dotáciu na stravu. 
 
Zároveň upozorňujeme, aby rodičia deti z rodín v ŽM predložili Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov (napr. doklad o prijme) na ÚPSVaR – Popradská 74.
 

čestné vyhlásenie do 2021.docx (17973)

!!! Schválená dotácia deťom v MŠ  na obdobie od 1.9. -  31.8.2023 je platná aj v auguste (prípravka+HN+ŽM )!!!

 

"ŠKOLSKÝ MLIEČNY PROGRAM"

Naša materská škola je zapojená do programu "Školský mliečny program" určený pre deti MŠ. Ide o podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach z finančných zdrojov EÚ a národných zdrojov.

Školský mliečny program nie je len o mlieku. Je o mlieku, jogurte, syre, cmare, tvarohu  a ostatných lahodných mliečnych výrobkov dôležitých pre správnu výživu a vyváženú stravu.

 

"ŠKOLSKÉ OVOCIE"

Naša materská škola je zapojená aj do programu "Školské ovocie". Cieľom tohto projektu je:

zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského veku

dbať na správne  stravovacie návyky u detí 

znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí

podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny

 

VÝZNAM OVOCIA A ZELENINY VO VÝŽIVE

Ovocie a zelenina má vo výžive dieťaťa nezastupiteľné miesto vďaka vysokému obsahu vitamínov, minerálnych látok, vlákniny a ďalších dôležitých látok, priaznivo ovplyvňujúcich fyziologické procesy v  organizme. 

Ovocie i zelenina obsahuje 5 najdôležitejších látok pre detský organizmus, ktoré  posilňujú  imunitný systém a sú výborným zdrojom prírodnej energie.

 

Vitamíny - posilňujú funkcie dôležitých orgánov v tele.

Vláknina – podporuje funkciu žalúdka a čriev, znižuje riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení.

Mastné kyseliny – sú cenné a obsiahnuté v šupke dužinatých plodov.

Fruktóza a iné jednoduché cukry - dodávajú energiu pre organizmus.

Minerálne látky - najmä draslík - priaznivo ovplyvňujú biochemické procesy.

 

Aké druhy sú podporované v programe "Školské ovocie"?

 

Ovocie
jablká, hrušky, broskyne, marhule, slivky, čerešne, jahody, drobné bobuľové ovocie (ríbezle, maliny, čučoriedky).

Zelenina
rajčina, paprika, reďkovka, kaleráb, mrkva, hrášok zelený (nelúpaný).

Spracované ovocie a zelenina
prírodné ovocné alebo zeleninové šťavy z ovocia mierneho pásma a ovocné pyré

Vylúčené sú produkty s pridaným cukrom, tukom, soľou a umelými sladidlami

 

 

Kontakt

Materská škola - Zuzkin park 2

zuzkinparkms2@gmail.com

Zuzkin park 2
Košice
040 11
ICO 35559438
DIC 202 179 4676

055/6431327 - MS
055/6436183 - SJ

Vyhľadávanie

Vytvorila Michala Hvizdošová