Prerušenie prevádzky MŠ Zuzkin park 2:

- 01.07.2022 - 29.07.2022 - (náhradná MŠ - Hronská, Ipeľská)

 

Prevádzka MŠ Zuzkin park 2:

- 01.08.2022

 

Kontakt

Materská škola - Zuzkin park 2

Zuzkin park 2
Košice
040 11
ICO 35559438
DIC 202 179 4676

055/6431327 - MS
055/6436183 - SJ

Vyhľadávanie

Vytvorila Michala Hvizdošová