Oznamy

Návrat detí do škôl

Od 03.03.2021 - 05.03.2021 nastupujú všetky deti podľa podmienok za akých nastúpili 01.03.2021.
Na základe rozhodnutia  RÚVZ je vyhlásená na našej škole čiastočná karanténa pre niektoré deti a zamestnancov školy. Z tohto dôvodu je prevádzka MŠ obmedzená.
Deti budú umiestnené v 1., 2. a 3. triede.
 
Od 08.03.2021 sa začína prezenčná výučba pre deti rodičov, ktorí prezenčne pracujú mimo bydliska:
- zamestnanci v kritickej infraštruktúre,
- učitelia MŠ a ZŠ 1. stupeň,
- predavači, vodiči, pracovníci elektrárni, tepelného hospodárstva a pod.
 
Podrobné informácie sme Vám zaslali emailom.
Rodičia sa budú preukazovať potvrdením od zamestnávateľa, že svoju prácu musia vykonávať na pracovisku, testom nie starším ako 7 dní, resp. výnimkou.
Deti budú umiestnené v 1. a 2. triede.
 


 

 

18626.docx (22831) - čestné vyhlásenie zákonného zástupcu

18627.docx (24809) - informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase

 
 

POKYNY PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV KU OTVORENIU ŠK. ROKA 2020/2021

 
- prevádzka MŠ - 06:30 - 16:30 hod.
- dodržiavať časy otvárania vstupnej brány
- s dieťaťom vchádza jeden dospelý (zákonný zástupca, resp. splnomocnená osoba)
- dieťa z MŠ vyberá tiež len jedna osoba
- dospelý má rúško, dieťa má rúško (aj náhradné)
- dieťa pri vstupe do triedy, rúško skladá
- ak dieťa je neprítomné 3 a viac dní, vyhlásenie o bezinfekčnosti sa podpisuje opakovane
 - www.minedu.sk/data/att/17849.pdf- vyhlásenie zákonného zástupcu
 
- pri vstupe do budovy si rodič aj dieťa dezinfikujú ruky
- v šatni sa nezdržiavať, odovzdať p. uč. dieťa a urýchlene opustiť budovu MŠ
- rodičia sledujú svoje dieťa a dodržiavajú podmienky vstupu do školy, kt. sú umiestnené na vstupných dverách
- ak učiteľka pri rannom zdravotnom filtri zistí zhoršený zdravotný stav dieťaťa, škola kontaktuje zákonn. zástupcu, ktorý urýchlene si preberie dieťa z MŠ!
 
 
 

 

 

Vytvorila Michala Hvizdošová