Oznamy

!Návrat detí do škôl!

Vážení rodičia ,
na základe usmernenia zriaďovateľa, riaditeĺstvo MŠ vydáva pokyn ku nástupu detí od 25.01.-29.01.2021
Nastúpia deti:
-rodičov zdravotníkov
-policajtov, hasičov, záchranárov, zamestnancov materských škôl 
-rodičov, ktorých povaha práce vyžaduje fyzickú prítomnosť v zamestnaní. 
 
Žiadame rodičov, ktorí sú doma, aby svoje deti do materskej školy nehlásili /MD, RD, nezamestnaní, na homeoffice ap./
 
 
O ďalšom fungovaní MŠ Vás budeme zavčasu informovať. 
 
 
 
 
 

POKYNY PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV KU OTVORENIU ŠK. ROKA 2020/2021

 
- prevádzka MŠ - 06:30 - 16:30 hod.
- dodržiavať časy otvárania vstupnej brány
- s dieťaťom vchádza jeden dospelý (zákonný zástupca, resp. splnomocnená osoba)
- dieťa z MŠ vyberá tiež len jedna osoba
- dospelý má rúško, dieťa má rúško (aj náhradné)
- dieťa pri vstupe do triedy, rúško skladá
- ak dieťa je neprítomné 3 a viac dní, vyhlásenie o bezinfekčnosti sa podpisuje opakovane
 - www.minedu.sk/data/att/17849.pdf- vyhlásenie zákonného zástupcu
 
- pri vstupe do budovy si rodič aj dieťa dezinfikujú ruky
- v šatni sa nezdržiavať, odovzdať p. uč. dieťa a urýchlene opustiť budovu MŠ
- rodičia sledujú svoje dieťa a dodržiavajú podmienky vstupu do školy, kt. sú umiestnené na vstupných dverách
- ak učiteľka pri rannom zdravotnom filtri zistí zhoršený zdravotný stav dieťaťa, škola kontuktuje zákonn. zástupcu, ktorý urýchlene si preberie dieťa z MŠ!
 
 
 

 

 

Kontakt

Materská škola - Zuzkin park 2

zuzkinparkms2@gmail.com

Zuzkin park 2
Košice
040 11
ICO 35559438
DIC 202 179 4676

055/6431327 - MS
055/6436183 - SJ

Vyhľadávanie

Vytvorila Michala Hvizdošová