Ochrana osobných údajov

 

Vážení rodičia,

 

na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), ktorý platí od   

 

 

25.05.2018

 

máme ako prevádzkovateľ povinnosť informovať všetky minulé, súčasné, ale aj budúce dotknuté osoby, o ktorých sme spracúvali, spracúvame alebo plánujeme spracúvať osobné údaje o tom, ako spracúvame osobné údaje, na aký účel, na akú dobu, komu ich poskytujeme a podobne. 

Preto si Vás dovoľujeme informovať, že  

 

 

"Zásady ochrany osobných údajov" 

 
v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) máte k nahliadnutiu v záložke Ochrana osobných údajov. 
 
 
 

Zásady ochrany osobných údajov.pdf (359540)

 
 
 
 
 

Kontakt

Materská škola - Zuzkin park 2

zuzkinparkms2@gmail.com

Zuzkin park 2
Košice
040 11
ICO 35559438
DIC 202 179 4676

055/6431327 - MS
055/6436183 - SJ

Vyhľadávanie

Vytvorila Michala Hvizdošová