Materská škola - Zuzkin park 2

Zuzkin Park 2
040 11 Košice

Tel.: 055/6431327

E-mail: mszuzkinpark2@stonline.sk

IČO: 35559438

 

 

 

Riaditeľka materskej školy:     Svetlana Gjabelová

Telefónne číslo:                         0907 900 142

Konzultácie a stretnutie s riaditeľkou školy po telefonickom dohovore.

 
 
  Zástupkyňa školy:                  Michala Hvizdošová

  Telefónne číslo:                           0918 433 965

 

Vedúca školskej jedálne            

Telefónne číslo:                            055/6436183,  0901 706 017   

(volať v prípade platieb stravného)                                                  

 

Hospodárka materskej školy      

Telefónne číslo:                              055/ 6431327, 0911 282 613

(volať v prípade platieb školného, odhlášky detí z MŠ, informácie k prevádzke MŠ)

NIE JE POTREBNÉ HLÁSIŤ TELEFONICKY NEPRÍTOMNOSŤ DIEŤAŤA, AK DIEŤA NEPRÍDE DO MŠ DO 08:00 hod. 

JE ODHLÁSENÉ V DOCHÁDZKE AJ ZO STRAVY.

RODIČ JE POVINNÝ HLÁSIŤ  LEN INFEKČNÉ OCHORENIE!!!!!!! 

Kontakt

Materská škola - Zuzkin park 2

zuzkinparkms2@gmail.com

Zuzkin park 2
Košice
040 11
ICO 35559438
DIC 202 179 4676

055/6431327 - MS
055/6436183 - SJ

Vyhľadávanie

Vytvorila Michala Hvizdošová