Verejné obstarávanie 2022

Oprava vonkajších terás

Dňa 22.3.2022 bola vyhlásená zákazka „Oprava vonkajších terás“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 31.3.2022 do 08:00 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/

 

Vytvorila Michala Hvizdošová