Platby faktúr, zmluvy a ďalšia dokumentácia MŠ Zuzkin park 2 sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:

 https://zmluvy.egov.sk/

 

Verejný register odberateľských vzťahov podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

dodatok TOPSET.pdf (909187)

Vytvorila Michala Hvizdošová