Verejené obstarávanie 2019

Výmena vodovodného potrubia
 
Dňa 12.11.2019 bola vyhlásená zákazka "Výmena vodovodného potrubia" prostredníctvom systému Eranet s termínom  predloženia ponúk do 20.11.2019 do 08:00 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese  https://sss.eranet.sk/.
 
Oprava detskej kúpelne

Dňa 24.07.2019 bola vyhlásená zákazka „Oprava detskej kúpelne“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 30.7.2019 do 7:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

 
Oprava detskej kúpelne
 
Dňa 10.06.2019 bola vyhlásená zákazka "Oprava detskej kúpelne" prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 19.06.2019 do 12:30 hod. 
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťané podklady na webovej adrese  https://sss.eranet.sk.
 
 

Výmena okien na chodbe materskej školy

Dňa 24.05.2019 bola vyhlásená zákazka „Výmena okien na chodbe materskej školy“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 04.06.2019 do 09:00 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

 

 

Vytvorila Michala Hvizdošová