Naše aktivity

Naša úroda na školskom dvore

 
V tomto roku sa tešíme nielen z našich šikovných detí, ale aj z našej úrody. Najviac sa darilo červenej a bielej ríbezli a hneď za nimi aj egrešu. Už len chvíľku počkať kým dozrejú a môžeme ochutnávať.
 

Prehliadka historickej časti mesta

 
Naši prípravkári sa dňa 13.06.2019 vybrali na prehliadku historickej časti nášho mesta. Na Hlavnej ulici navštívili Dóm svätej Alžbety, zastavili sa pri spievajúcej fontáne, prechádzali okolo Štátneho divadla, Urbanovej veže. Pozreli si fontánu  s horoskopmi a Morový stĺp (Immaculata). Po prehliadke sa deti osviežili zmrzlinou a vrátili sa späť električkou.
 

"My sme malí športovci"

 
Dňa 12.06.2019 naše deti športovali na školsom dvore v rôznych disciplínach. Hádzali loptičky na terč a do koša, preliezali strachové vrece, behali cez prekážky, chodili s fúrikom no najväčšiu zábavu mali so skákania vo vreci. Za takýto športový výkon si každý zaslúžil medailu.
 

"O medovníkovom domčeku" 

 
Dňa 11.06.2019 si deti v našej MŠ pozreli divadelné predstavenie "O medovníkovom domčeku". Bolo to veľmi pekné predstavenie do ktorého boli zapájané aj deti, či už to bolo otázkami, pesničkami alebo tancom. Na záver deti dostali od učinkujúcich prekvapenie v podobe sladkých medovníkov a deti ich odmenili veľkým potleskom a úsmevom na tvári.
 

Návšteva  Botanickej záhrady

 
Naši prípravkári dňa 07.06.2019 navštívili Botanickú záhradu. Pozreli si niekoľko oddelení a to tropickú a subtropickú vegetáciu, oddelenie flóry ... V expozičnom sklenníku mali možnosť pozorovať motýle exotických trópov. Deťom sa návšteva veľmi páčila...
 

"Party Kids"

 
Dňa 06.06.2019 sme pokračovali v oslavách MDD. Na školskom dvore od rána deti tancovali na rôzne detské, ale i moderné pesničky. Po spoločnej zábave si deti užili výchovný koncert pána Stanislava Gala. Deti sa zoznámili s rôznymi ľudovými tradíciami a hudobnými nástrojmi ako je fujara, píšťala, gajdy.... Spoločne si zaspievali za doprovodu gitary rôzne pesničky, deti sa posilnili koláčikom a zábava v tanci  a speve pokračovala. Deti si tento deň poriadne užili a domov si niesli balíčky plné sadkostí.
 

"Rozlúčka prípravkárov"

 
Prešiel rok a nadišiel čas rozlúčky prípravkárov, ktorí o chvíľu budú prechádzať po prvý raz bránami škôl. Naši prípravkári sa lúčili dňa 05.06.2019 so všetkými deťmi  a personálom MŠ, pre ktorých si pripravili krásny program. Všetkým zamestnancom sa poďakovali nielen básničkami a pesničkami, ale aj kvietkom. Aj prípravkári si niesli domov darčeky - fotoknihu a medailu, ktorou ich dekoroval zástupca starostu mestskej časti Košice - Západ. Na záver si deti pochutnali na torte, ktorú im upiekli naše tety kuchárky. Rozlúčka s budúcimi školákmi bola veľmi pekná a padla aj nejedna slzička... Budúcim našim školákom prajeme veľa úspechov v škole. 
 

Návšteva "K I N A" 

 
Dňa 04.06.2019 pri príležitosti MDD naša MŠ navštívila kino v OC - Galéria. Deti si v kine pozreli rozprávku "Mravčekovia". Najmä pre mladšie deti návšteva kina bola novým, silným a pekným zážitkom.  Určite na budúci rok návštevu kina zopakujeme...
 

"Ušká plné príbehov"

 
Aj tento rok sa naša MŠ škola zapojila do projektu "Ušká plné príbehov". Dňa 31.05.2019 sme privítali  krátkym programom dvoch hostí, ktorí deťom čítali rozprávku. Cieľom tohto projektu bol rozvoj predčitateľskej gramotnosti a zážitkového učenia. Na záver si spoločne zaspievali, či nakreslili obrázok. Okrem zážitku naša MŠ dostala aj od každého hosťa darček - knižku.
 

"Športová olympiáda" materských škôl v MČ Košice - Západ

 
Naša MŠ v zastúpení detí sa zúčastnila dňa 28.05.2019 na "Športovej olympiáde" v ZŠ Kežmarskej. Cieľom podujatia bolo priblížiť atmosféru súťaže olympijských hier. Deti súťažili v niekoľkých disciplínach a to: beh, beh cez prekážky, hod do daľky, skok do diaľky z miesta. Deti si odniesli nielen príemný zážitok, ale aj odmenu. 
 

"Motýlia záhrada"

 
V mesiaci máj od 07. - 27.05. 2019 mali možnosť všetky deti na každej triede pozorovať úžasnú premenu Babôčky Bodliakovej. Deti sledovali vývoj motýľa od húsenice, cez kuklu až po vyliahnutie prekrásneho motýľa.  Vďaka motýlej záhrady sme mali možnosť deťom ukázať fascinujúci svet prírody zblízka.
 

Vystúpenie detí pri OC - Galéria 

 
V piatok 17.05.2019 deti z našej MŠ vystupovali so svojím programom pred OC - Galéria na festivale Dni Terasy 2019. 
 

"Sokoliar" - aktivita

 
Dňa 17.05.2019 k nám zavítal "Sokoliar". Deti mali možnosť vidieť rôzne druhy dravých vtákov. Priamim pozorovaním a rozprávaním získavali o nich nové poznatky. Mali možnosť si ich nielen pohladkať ale i podržať na ruke. 
 

"Naša planéta" - aktivita

 
V dopoludňajších hodinách dňa 16.05.2019 sa naše deti hravou formou dozvedeli súvislosti medzi svojím konaním a životným prostredím. Deti si v aktivite posilňovali pocit zodpovednosti voči prírode. 
 

"Kvapka Krvi Terasy"

 
Dňa 16.05.2019 sa naše deti postarali o príjemnú atmosféru so svojím programom pri darovaní navzácnejšej tekutiny v Átrium klube na podujatí Kvapka Krvi Terasy. 
 

"Deň matiek"

 
Dňa 09.05.2019 sme v našej MŠ v poobedných hodinách oslávili sviatok "Deň matiek". Keďže nám v tento deň počasie neprialo akcia sa konala vo vnútorných priestoroch MŠ. Najrv vystúpili deti s programom pre mamičky po ktorom mamičkám z lásky darovali srdiečko. Následne program pokračoval ďalej  s Usmievankou na tému rodina. Na záver Usmievanka urobila diskotéku, kde sa zabávalo, tancovalo, rozdávali sa cukríky a balóny...
 

"Rodina" - aktivita

 
Dňa 07.05.2019  dopoludňajšia aktivita s názvom "Rodina"  deťom priblížila a poukázala peknými básničkami, pesničkami a divadielkom o rodine na to, že rodina je pre každého veľmi dôležitá, nenahraditeľná  a je základom šťastia pre každého z nás. 
 

"Veselý chodník"

 
Naša materská škola sa aj tento rok zúčastnila dňa 03.05.2019 akcie s názvom "Veselý chodník", ktorý je súčasťou osláv Dňa mesta Košice. Naše deti na Hlavnej ulici svojimi kresbami kriedou skrášlili oslavujúce mesto. Tento rok kreslili na tému "Pohľadnica z Košíc". 
 

Mláďatká - aktivita

 
V pondelok dňa 29.04.2019 sa všetky deti z MŠ stretli v 2. tiede na aktivite s názvom "Mláďatká". Deti poznávali rodinky zvierat, ktoré následne napodobňovali zvukom. Počítali vajíčka, ktoré zniesla sliepočka a kuriatka, ktoré sa z nich vyliahli. Zaspievali spoločne pesničku Na dvore. Pozreli si a upevnili poznatky vo videu na interaktívnej tabuli. 
 

Spracovanie materiálov - recyklácia

 
Dňa 24.04.2019 deti v 6. triede spracovávali materiály - recyklovali. Najprv sa oboznámili  čo je recyklácia. Spoločne si  vyrábali papier  zo starých novín. Pozreli si ako využiť staré slamky prežehlením horúcou žehličkou a  následne ich ďalšieho využitia. Deti potom v skupinách samostatne  recyklovali: Vytvárali strom pomocou otláčania  hubiek, pet fľiaš a vatových špiliek. Ďalšia skupina vytvárala náhrdelník z nastrihaných slamiek. Posledná skupina z vrchnákov z pet fliaš vytvárali slová. Za odmenu deti skákali na trampolíne.
 

Ekosystém v odlišnom podnebí

 
Dňa 24.04.2019 sa deti v 1. triede venovali porovnávaniu dvoch odlišných podnebí - les a púšť nielen pozeraním krátkych videí a obrázkov, ale i zážitkovým učením, kde si deti vyskúšali chodiť po pripravených chodníkoch. V lese chodili po  tráve, machu, drievkách, šiškách  a po kamiekoch. Na púšti si vyskúšali chodiť  po piesku a vode čo sa im veľmi páčilo. Získané poznatky využili v prácach, ktoré po aktivite deti vytvárali. Maľovali kamene - oázu, potôčik, so šišiek vyrábali stromy, palmu a strom vytvárali obmotávaním  vlny, vytvárali púšť a les lepením kožušiny, trávy, piesku a dokresľovaním. Na záver si zahrali hru "Les a púšť" a posilnili sa sušenými jablkami.
 

"Deň narcisov"

 
Ako každý rok aj tento rok sa naša materská škola zapojila do "Dňa narcisov". Vo štvrok 11.04.2019 sme si pripnutím narcisu vyjadrili spolupatričnosť s onkologickými pacientmi. Všetkým rodičom, ktorí prispeli "Ď A K U J E M E".
 

"Zdravý životný štýl" - aktivita

 
V utorok dňa 09.04.2019 sa všetky deti stretli na aktivite s názvom "Zdravý životný štýl". Deti poznávali a pomenovali potraviny, ktoré sú zdravé pre človeka, ale i tie ktoré máme všetci najradšej :-) (sladkosti), ale tie nám veľmi škodia. A keďže škodia aj zúbkam, deti ich poriane vyčistili. A aby sme boli ešte  zdravší  tak sme si na  záver  spoločne zacvičili.
 

"Priletel k nám motýlik" - aktivita 

 
Dňa 05.04.2019 si naša pani učiteľka pripravila pre všetky deti veľmi peknú ativitu s názvom "Priltel k nám motýlik". V tejto aktivite deti získali vedomosti o všetkých štádiách vývinu motýľa. Deti popritom poznávali a pomenovávali farby a počítali. Na záver im motýlik zaspieval a zatancoval. 
 

MIMI farma

 
Dňa 03.04.2019 do našej materskej školy zavítala MIMI farma. Deti získali veľa zaujímavých informácii o včelách medonosných, ktoré pozorovali v prenosnom úli. Ochutnali med, ktorý deťom veľmi chutil a zo včelieho vosku si vyrobili sviečku, ktorú si každé dieťa zobralo domov. Po včielkach nás už na školskom dvore čakali zvieratká, ktoré si deti mohli pohladkať. Najviac sa im páčili zajačiky, ale tešili sa aj z prepeličiek a kuriatok. 
 

Dramatizácia rozprávky a tvorivé dielne

 
V popoludňajších hodinách dňa 26.03.2019 všetky deti vystupovali na svojej triede s dramatizáciou rozprávky pre svojich rodičov. Po vystúpení si spoločne vyrábali a tvorili rôzne záložky do knihy. Takýmto príjemným popoludním v našej materskej škole sme potešili nielen deti, ale najmä rodičov.
 

Vystúpenie detí 

 
Dňa 21.03.2019 naše deti vystupovali v Átrium klube  pre Úniu nevidiacich a slabozrakých. Všetkých v sále potešili veľmi pekným ľudovým pásmom za ktoré si vyslúžili veľkú pochvalu a potlesk.
 

Depistážne psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti

 
Dňa 19.03.2019 sa v našej materskej škole konalo depistážne psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti v spolupráci s CPPPaP. Cieľom vyštrenia bolo zmapovať aktuálnu úroveň kognitívnych schopností a zručností, ktoré sú dôležité pre vstup do školy a predísť možným ťažkostiam a neúspechom v škole. O výsledku bol zákonný zástupca informovaný v osobnom rozhovore so zamestnancom CPPPaP.
 

"Maľovanie na sklo" - tvorivé dielne

 
Tvorivé dielne pokračovali aj v 5. a 6. triede, kde si v dňoch 13.-14. 03.2019 spoločne vytvárali obrázky maľovaním na sklo. Táto technika bola zaujímavá nielen pre deti. Spoločnými rukami dieťa - rodič vznikali krásne práce, ktoré si odniesli domov.
 

"Príchod jari" - divadelné predstavenie

 
Naše šikovné pani učiteľky si pre naše deti pripravili divadelné predstavenie s názvom "Príchod jari", ktoré deťom zahrali dňa 11.03.2019. Divadlo bolo o zvieratkách, ktoré si po zime museli najprv pekne poupratovať, aby si mohli zasadiť svoje obľúbené maškrty. Sliepočka si zasadila slnečnicu, zajko mrkvičku, prasiatka zemiaky a psíček svoju kostičku. Zvieratká sa vzorne starali, polievali a tešili sa na svoju úrodu. Keď im vyrástla, všetky zvieratká mali veľkú radosť okrem psíka... Aj naše deti vedeli, že kostička v zemi nenarastie a potešili psíka aspoň tým, že oni mu nejaké kostičky prinesú.
 

"Rozprávanie o knihách" - aktivita

 
Dňa 08.03.2019 sa konala aktivita na tému Marec mesiac kníh. Deti mali možnosť rozprávať o knihách, o tom kto píše knihy a kto do nich kreslí obrázky. Deťom bola predstavená kniha s názvom "Calvin nevie lietať". Hlavného hrdinu - vtáčika Calvina pani učiteľka pripla na magnetickú tabuľu. Deti k nemu pridávali jeho súrodencov a ich objavy - trávu, blato... Ukazovali ako vtáčiky lietajú a chceli naučiť lietať aj Calvina, keď zrazu prišla búrka. Pani učiteľka nad deťmi rozprestrela igelit, ktorý sa hýbal a vydával zvuky, čo sa deťom veľmi páčilo. Keď skončila búrka rozlúčili sa s Calvinom a popriali mu šťastný let.
 

Spolupráca so Základnou školou

Dňa 07.03.2019 naši prípravkári navštívili ZŠ na vyučovaní. Na hodine matematiky zapájala pani učiteľka aj naše deti, ktoré počítali od 1 do 10, spoločne sa zahrali Domino v ktorom nielen spočítavali, ale aj odpočítavali bodky. Na hodine čítania si vypočuli rozprávku, po ktorej pani učiteľka viedla s deťmi rozhovor. Naše deti si potom skúšali písať svoje meno na tabuľu a pomenovávali začiatočné písmeno. Našim deťom sa v škole veľmi páčilo, veď o chvíľu budú aj z nich prváci.
 

"Drotárstvo" - tvorivé dielne

 
Dňa 05. - 12.03.2019 sa v poobedných hodinách konali na triedach 1,2,3 a 4 tvorivé dielne s rodičmi - "Drotárstvo". Deti s pomocou rodičov si vyzdobili korálkami a tenkým drôtikom  vtáčika vyrobeného z drôtu. Táto práca si vyžadovala najmä trpezlivosť a sústredenosť čo sa neskôr ukázalo na hotových a krásne vyzdobených  vtáčikoch. Všetky deti si hrdo niesli svojich ručne vyrobených vtáčikov domov...
 

Sférické kino

 
Dňa 15.02.2019 prišlo do našej materskej školy "Sférické kino". Mladšie deti si vo sférickom kine pozreli rozprávku o zviertkách,  v ktorej sa dozvedeli a získali nové a zaujímavé poznatky  o zatmení slnka a hviezdnej sústave. Staršie deti sa pomocou rozprávky dostali do krajiny večného snehu a ľadu, v ktorej sa skvelo pozorujú hviezdy a planéty...
 

K A R N E V A L

 
Dňa 13.02.2019 sa po celý deň v našej materskej škole niesla hudba a veselá nálada. Všetky deti, ale aj pani učiteľky dnes prišli v maskách. Mali sme tu princezné, čarodejnice, nechýbali rôzne zvieratká, ale i iné rozprávkové bytosti. Deti sa celý deň zabávali, tancovali, spievali, hrali rôzne hry... Karneval nám spestrili  naše pani kuchárky, ktoré nám pripravili výborné šišky. Posilnený sme v zábave pokračovali...
 

Skríningové meranie očí

 
Prostredníctvom programu Zdravé oči už v škôlke nám Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska prišli dňa 05.02.2019 vyšetriť zrakové parametre u detí. Skríningové meranie binokulárnym autorefraktometrom Plusoptix realizovali zrakoví terapeuti. Toto meranie dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku. Každé dieťa po vyšetrení dostalo potvrdenie o meraní a záver, či je u dieťaťa odporúčané komplexné vyšetrenie u detského očného lekára. 
 

"Moja najkrajšia rozprávka"

 
Dňa 31.01.2019 sa naša materská škola premenila na divadlo. Každá trieda si pripravila dramatizáciu rozprávky, ktorú predviedla pred osatnými deťmi. Videli sme rozprávku "Ťahal dedko repku; Domček, domček, kto v tebe býva; Ako išlo vajce na vandrovku; Stratený bocian... Deti mali nielen zážitok, ale aj veľkú radosť nielen z  pozerania ale aj zo svojich hereckých úloh.
 

"Pomáhame vtáčikom v zime"

 
Dňa 30.01.2019 deti na každej triede pripravovali vtáčikom potravu. Pozorovali topenie masla, do ktorého potom primiešali rôzne semienka a touto zmesou naplnili umelohmotné poháriky a pozorovali tuhnutie. Keď zmes stuhla deti vlastnoručne urobené krmivo zobrali von a zavesili na stromy na školskom dvore. Pozorovali vtáčikov ako postupne prilietávali ku krmivu. Deti mali z toho veľkú radosť, že pomáhajú vtáčikom.
 

"Pomoc zvieratkám v zime" - aktivita

 
Dňa 29.01.2019 sa konala v našej MŠ v dopoludňajších hodinách aktivita pre všetky deti s názvom "Pomoc zvieratkám v zime". Hneď na začiatku prišiel k deťom snehuliak, ktorého privítali s veľkou radosťou a nadšením. Po krátkom rozhovore o zime deti sluchom poznávali spev vtákov....Prileteli k nám  vrabce a sýkorky. Deti im zaspievali pesničku "Čížiček..."  a vtáčiky nakŕmili. Deti sa dozvedeli aj to, že aj zvieratkám v lese sa v zime pomáha a spolu sme si zatancovali na peničku "Zajačik". Nakoniec sme sa so snehuliačikom rozlúčili, pretože sa nám už začal  v triede trošku topiť...
 

"Vianočné sviatky" - aktivita

 
Dňa 10.12. 2018 si pani učiteľka z 5. triedy pripravila aktivitu pre všetky deti s názvom "Vianočné sviatky". Touto aktivitou deťom hravou formou priblížila blížiace sa vianočné sviatky. Deti  zapájala do aktivity rôznymi otázkami, vyhľadávaním obrázkov, ale aj spevom a básničkami. 
 

Vianočné vystúpenie detí a tvorivé dielne 

 
Dňa 06.12.2018 o 16:00 hod. sme privítali v našej MŠ  všetkých rodičov na triedach. Každá trieda mala pripravený program  a deti sa už nevedeli dočkať kedy ho odvystupujú pred svojimi rodičmi. Po vystúpení všetci prešli k stolom, kde mali pripravené maketky a rodičia spoločne s deťmi  mohli začať vyrábať a tvoriť. Na triedach si vyrábali Mikulášske čižmy, vianočné stromčeky... Deti si v tento deň niesli domov aj sladkú odmenu - Mikulášsky balíček.
 

Divadelné predstavenie - "Zvieratká v zime"

 
Dňa 06.12.2018 naše pani učiteľky zahrali deťom divadielko o malom medvedíkovi, ktorého rodičia nechali na chvíľku samého doma. Medvedík sa chcel hrať a tak si hľadal vonku kamarátov a postupne sa zoznamoval aj so zimou. Bola to veľmi pekná rozprávka pre deti, ktorá bola plná hudby, tanca, ale aj poučenia.
 

Tešíme sa z nových hračiek, vystúpenie detí 

 
Dňa 05.12.2018 ráno po príchode detí do tried na nich čakalo pod vianočným stromčekom prekvapenie - nové hračky, ktoré si deti spoločne otvorili. Deti sa tešili novej magnetickej skladačke, mozaike, novým bábikam a chlapci novým autíčkam. To bolo radosti a plno hier ...
V tento deň aj naši prípravkári vystúpili s krásnym programom pre všetky deti z našej MŠ v krojoch a potešili nás a naladili na blížiace sa vianočné sviatky.
 

Mobilné planetárium

 
V dňoch 27.11. a 28.11.2018 do našej materskej školy zavítalo mobilné planetárium v ktorom sa deti formou rozprávky dozvedeli o striedaní ročných období, prečo sa na Zemi strieda deň s nocou a ako sa volajú fázy Mesiaca. Deti hravou a zábavnou formou nadobudli nové pre nich veľmi zaujímavé poznatky. Pri projekcii deti ležali, čím zážitok z projekcie si ečte viac umocnili.
 
 

 

Aktivita - Jeseň

 
Dňa 16.11.2018 našu materskú školu navštívil ježko. Deti pomohli ježkovi nazbierať zásoby na zimu, ktoré pomenovali a počítali. Zbierali listy a triedili ich podľa farieb. Zarecitovali si básničku o hruške, zaspievali pesničku o jabĺčku a na záver im ježko porozprával rozprávku. Deti aktivita zaujala, ale ich aj veľa naučila...
 
 

 

Vyrábali sme šarkanov a tekvičky

 
Dňa 12.11.2018 sa v  našej materskej škole od rána tvorilo, strihalo, lepilo, kreslilo, maľovalo... Deti využili svoju fantáziu a kreativitu a  pod ich šikovnými  rukami  vychádzali krásne práce v podobe tekvičiek a šarkanov. 
 

 

Tvorivé dielne - hrnčiarstvo a tkáčstvo

 
Začiatkom mesiaca november sa v každej triede postupne konali tvorivé dielne, ktoré sa niesli v téme tradičných remesiel. Deti sa najprv pomocou prezentácie oboznámili s remeslom, ktoré si napokon spoločne so svojimi rodičmi vyskúšali:
Hrnčiarstvo - si vyskúšali deti z II.,III. a IV. triedy a domov si odniesli veľmi pekné vyrobené "hrnčeky". 
Tkáčstvo - si vyskúšali deti z I.,V. a VI. triedy a domov si odniesli vlastnoručne tkaný "koberček".
 
 

 

Piekli sme si koláč z jesených plodov

 
Dňa 05.11.2018 si deti na každej triede upiekli koláč z jesenných plodov na ktorý sa od začiatku veľmi tešili. Počas jeho prípravy deti získavali nové vedomosti o výrobe niektorých surovín potrebných na prípravu koláča  a suroviny pomenovávali.  Deti  miešali  cesto a ukladali naň  ovocie (slivky, jablká). V tento deň celá materská škola rozvoniavala upečenými koláčmi, ktoré chutili všetkým deťom...
 
 

 

Bublinková show

 
Dňa 11.10.2018 prišiel do našej materskej školy Tomík so svojou bublinkovou show. Deti Tomíka privítali na školskom dvore, kde im Tomík na choduliach najprv zažongloval a potom predviedol krásne kreácie z mydlových bublín od miniatúrnych až po megabubliny. Bubliny ponúkali deťom priestor pre zážitkové učenie, podporovali hravosť a fantáziu. Množstvo malých a veľkých bublín vyčarovalo každému dieťaťu úsmev na tvári. Po bublinkovej show na školskom dvore  sa deti presunuli do triedy, kde Tomík pokračoval vo svojej show a každé dieťa zalial do veľkej bubliny. Na záver vyrobil pre každé dieťa darček z balóna - kvietok, srdiečko, zvieratká ... To bol naozaj krásny deň plný prekvapení a zážitkov.
 
 
 

 

Turistická vychádzka so športovým zameraním

 
Dňa 25.09.2018 sa naša celá materská škola vybrala na turistickú vychádzku do okolia sídliska. Počas vychádzky deti pozorovali zmeny v  prírode. Súčasťou turistickej vychádzky boli športové hry. Deti súťažili v rôznych disciplínach ako napr. beh pomedzi prírodné prekážky, slalom pomedzi kužele a pod. Všetky deti boli v ten deň víťazi a za odmenu sa posilnili keksíkom a džúsikom. Šťastní, ale aj trošku unavení sme sa vrátili späť do našej materskej školy.

Európsky deň mobility 

 

Dňa 21.09.2018 sa deti z V. triedy zúčastnili "Výstavy alternatívnych dopravných prostriedkov" pri OC - Galéria, ktorá sa konala v rámci Európskeho týždňa mobility. Deti mali možnosť vidieť elektromobily, elektrobicykle, segway, elektrokolobežky, bikesharing, šliapacie káry, tall bike, E - koliesko. Súčasťou výstavy boli tvorivé dielne, kde si naše šikovné deti vyrobili náramky, vyfarbovali obrázky, ktoré lepili na kartičky a na záver si zaskákali v skákacom hrade.

 

Zapojenie sa do verejnej zbierky: "Biela pastelka"

 
Dňa 21.09.2018 sa konala verejná zbierka Biela pastelka po celom Slovensku na podporu nevidiacich ľudí. Do tejto zbierky sa zapojila aj naša materská škola. Veríme, že aj my sme týmto prispeli na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. 

Kontakt

Materská škola - Zuzkin park 2

mszuzkinpark2@stonline.sk

Zuzkin park 2
Košice
040 11
ICO 35559438
DIC 202 179 4676

055/6431327 - MS
055/6436183 - SJ

Vyhľadávanie

Vytvorila Michala Hvizdošová