Súťaže

V mesiaci marec  sa naša materská škola zapojila do dvoch výtvarných súťaží. Prvú súťaž vyhlásila Hvezdáreň a deti maľovali na tému VESMÍR OČAMI DETÍ.                Druhá výtvarná súťaž s názvom KOLORIT SLOVENSKÉHO ORNAMENTU, ktorú oraganizuje Súkromné etnografické múzeum Humno v Košiciach.
 
Naša materská škola sa zapojila v mesiaci január do výtvarnej súťaže s názvom PLAGÁT, ktorú vyhlásilo CVČ v Košiciach.
 
V mesiaci október sa naša materská škola zapojila do výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  s názvom O ČOM SNÍVAM... 
 
V mesiaci október sme sa zapojili aj do výtvarnej súťaže na tému NAJKRAJŠÍ SEN , ktorú vyhlásilo  CVČ v Košiciach. 
 
Našim súťažiacim držíme prsty.... :-)

Vytvorila Michala Hvizdošová