Pre rodičov

 
Milí rodičia, počas prerušenia prevádzky MŠ  môžte s deťmi pracovať podľa učebných osnov ŠVP pre materské školy nasledovne:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kód:ucimesadoma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vytvorila Michala Hvizdošová