Oznam CPPPaP

 

O Z N A M

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

 

 

O Z N A M  MŠVVaŠ

 
 
 

 

Opatrenia - zamedzenie sirenia prenosných ochorení.docx (61260)

 

Vytvorila Michala Hvizdošová