"SLIMÁČIK A ZIMNÉ RADOVÁNKY"

 
22.01.2020 - "ZIMNÉ RADOVÁNKY" - dopoludňajšia aktivita pre deti
 
23.01.2020 - "ROZPRÁVKA O POPOLUŠKE" - divadielko pe deti
 
27.01.2019 - "NÁVŠTEVA KOSITU" - prehliadka priestorov zberného dvora 
                                                         pre deti z 5. triedy

OZNAM

Vážení rodičia,
v záujme spolupráce školy a rodiny Vás budú pani učiteľky informovať o pedagogickej diagnostike Vášho dieťaťa. Po dohode s pani učiteľkou budú konzultácie prebiehať individuálne. Informácie Vám budú podané do 31.01.2019.

Vytvorila Michala Hvizdošová