JÚNOVÉ RADOSTI

Slimáčik sa teší na sviatok všetkých detí

 

 

- 31.05.2019 - "UŠKÁ PLNÉ PRÍBEHOV" - dopoludňjašia aktivita, čítanie kníh starším deťom osobnosťami mesta

 
 - 04.06.2019 Návšteva kina (OC Galéria) –"MRAVČEKOVIA 2"- dopoludňajšia aktivita pre všetky deti 
 

05.06.2019 „Rozlúčka prípravkárov“ s deťmi a so samestnancami MŠ

                     - kultúrny program , návšteva pána starostu, darčeky pre  budúcich školákov, slávnostné občerstvenie
                     - dopoludňajšia aktivita pre všetky deti 
 
06.06.2019    P A R T Y   K I D S

                    - detská diskotéka, hudba, hry, občerstvenie, balíčky ku MDD - dopoludňajšia aktivita  na šk. dvore

 

07.06.2019 Návšteva botanickej záhrady  - dopoludňajšia aktivita pre prípravkárov 

 
- 11.06.2019 Divadelné predstavenie "Moja najmilšia rozprávka"- dopoludňajšia aktivita 
 

12.06.2019 „My sme malí športovci – športové súťaže, stanovištia, zábava, hry

                    - dopoludňajšia aktivita  na šk. dvore

 

- 13.06.2019 Prehliadka historickej časti mesta

                    - budúci školáci si prezrú Hlavnú ulicu, ochutnajú zmrzlinu, pricestujú z mesta električkou

                    - dopoludňajšia aktivita pre prípravkárov  

Vytvorila Michala Hvizdošová