Prerušenie prevádzky v mesiac júl a august 2020

- MŠ Zuzkin park 2 -  od 01.07. - 10.07.2020 - prevádzka
 
- od 13.07.-31.07.2020 zátvor - náhradná MŠ Ipeľská 10
                                                - náhradná MŠ Humenská 51
 
- MŠ Zuzkin park 2 - od 03.08. - 31.08.2020 - prevádzka
 

OZNAM - POZOR ZMENA !

Vážení rodičia,
od 15.06.2020 otvárame prevádzku MŠ od 06:30 - 16:30 hod. 
Prosím rešpektujte ukončenie prevádzky !!!
Do MŠ nastúpia deti, ktoré materská škola odsúhlasila po telefonickom kontakte. 
Postup pri preberaní dieťaťa:
  • - DONESTE - PREZÚVKY, PYŽAMO (označené menom)
                               - NÁHRADNÉ RÚŠKO PRE DIEŤA
 
 Rodičia každý piatok dostanú posteľnú bielizeň a pyžamo svojho dieťaťa, v pondelok ho odovzdajú vypraté a vyžehlené. Ak vaše dieťa nebude plných 5 pracovných dní v MŠ, ste povinní si ju vyžiadať od učiteľky, aby v ďalšom pracovnom týždni malo vaše dieťa oblečenú čistú posteľnú bielizeň. Tieto hygienické pravidlá nariaďuje usmernenie MŠVVaŠ SR.
                                                                                                 
Pri vstupe do šatne, rodičia nie sú obmedzovaní počtom, podpisujú prehlásenie o bezinfekčnosti.
Pri vstupe do vestibulu zamestnanci MŠ oznámia rodičovi číslo triedy. Je zakázané nosiť vlastné pitie, jedlo, hračky a iné. Upozorňujeme, že MŠ sa riadi usmernením MŠ SR, ÚVZ, RÚVZ a zriaďovateľom MMK.
 
Upozorňujeme, že rodič vchádza do budovy s rúškom, dieťa má takisto rúško, ktoré odloží pri vstupe do triedy. 
Pri vstupe do šatne si rodič dezinfikuje ruky, takisto aj dieťa.
 
Upozorňujeme, že v škole nebude prebiehať klasický výchovno-vzdelávací proces podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy.
 
Deti, ktoré nastúpia 15.06.2020 dostanú šeky na školné a stravné. Zákonný zástupca ho následne uhradí. Deti, ktoré ostávajú doma naďalej šeky neplatia. Akékoľvek informácie je potrebné konzultovať telefonicky (nie osobne!). T.č. sú zverejnené na webe MŠ - kontakty.
 
Ďakujeme za pochopenie
 
 
 

OZNAM s CPPPaP

Od 1.6. budeme za špecifických podmienok, eliminujúcich zdravotné riziká, vyšetrovať prioritne deti, u ktorých je indikovaný odklad začiatku školskej dochádzky. Keďže logistika týchto vyšetrení bude pomerne náročná, je potrebné ich realizovať tak, aby sa skrátil čas vyšetrenia a nestretávali sa na našom pracovisku mnohí ľudia. 
Poprosím Vás, pri záujme o psychologické vyšetrenia v našom centre,  budeme mať na našej webovej stránke uvedené za akých podmienok sa uskutočnia. My sa budeme musieť držať presne harmonogramu vyšetrení a dohodnúť spoločne termíny pre klientov. 
Rodičia  môžu zavolať do centra budúci týždeň v utorok, prípadne v štvrtok od 13,00 hod  do 15,30  na tel č. 055/7871739, 055/ 7871639. Odpoviem im na prípadné otázky.
Pripravili sme pre nich tiež anamnestický dotazník, aby sa skrátil čas, ktorý im pošleme mailom a ktorý, keď majú možnosť môžu vytlačiť  a vyplniť doma. Keď nie, tak ho vyplnia u nás. 
 

 

Vytvorila Michala Hvizdošová