DECEMBER  2019

"SLIMÁČIK SA TEŠÍ NA VIANOČNÉ SVIATKY"
 

06.12.2019 "Divadielko pre deti pri príležitosti zimných sviatkov"

                   - návšteva Mikuláša

                   - mikulášske balíčky pre deti 

 
09.12.2019 Dramatizácia rozprávky
                 - "Stratila sa škôlka" - 5. trieda
                 - "Popoluška" - 6. trieda
                 Aktivita pre rodičov o 16:00 hod., fotenie v zasadačke
 

10.12.2019 Dramatizácia rozprávky

                  - "Medovníkový domček" - 1. trieda

                  -"Červená čiapočka" - 2. trieda

                  Aktivita pre rodičov o 16:00 hod., fotenie v zasadačke

 
10.12.2019 "Vianočná Terasa" - kultúrny program detí
                                                  v spolupráci s MČ Západ
 

11.12.2019 Dramatizácia rozprávky

                 - "O repke" - 3. a 4. trieda

                Aktivita pre rodičov o 16:00 hod., fotenie v zasadačke

 
12.12.2019 "Návšteva Kositu" - 5. trieda
 

16.12.2019 "Vianočné sviatky" - aktivita pre všetky deti

O Z N A M 

Vážení rodičia, vzhľadom k rozsiahlej rekonštrukcii výmeny rúr, na základe usmernenia zriaďovateľa MMK, bude naša MŠ v čase vianočných prázdnin od 23.12.2019 - 07.01.2020 /vrátane/ mať prerušenú prevádzku. Prevádzka našej MŠ začína 08.01.2020. Náhradná MŠ  je Šafárikova. Prosíme zákonných zástupcov tých detí, ktoré budú navštevovať náhradnú MŠ a nahlásili to triednym učiteľkám, aby dieťaťu na náhradnú MŠ priniesli:

- uterák

- prezúvky

- pyžamo

- vankúš a paplón už oblečený v posteľnej bielizni

- plachtu

- prehlásenie o bezinfekčnosti

- splnomocnenie na vyberanie dieťasťa

 

 

Vytvorila Michala Hvizdošová