Aktivity

OKTÓBER: "Slimáčk si ctí starších ľudí"

 
09.10.2019 - "Úcta  k starším" - aktivita pre všetky deti
 

10.10.2019 - "Prvá pomoc" - vzdelávacia aktivita s RÚVZ -VI.tr.

 
16.10.2019 - "Návšteva starých rodičov v škôlke" - V. - VI. tr.
                      (kultúrny program, spoločné pečenie koláčika, 
                       čítanie rozprávky...)
 
                   - "Pečenie koláčika z jesenných plodov" - všetky triedy
 

22.10.2019 - "Dentálna hygiena" /RÚVZ/- V.tr.

 

25.10.2019 - "BRICKLANDIA" - naše 5.-6. ročné deti navštívia:

                               "Výstavu, herňu z legokociek" 

                  - dopoludňajšia aktivita v sprievode učiteliek na Hlanej ulici 

 
29.10.2019 - "Zdravá výživa" /RÚVZ/ -II.tr.
 
 

Vytvorila Michala Hvizdošová